Αποτελεσματική Στεγάνωση με Χαμηλό Κόστος & Εύκολη Συντήρηση

Είναι αντικειμενικά παραδεκτό ότι ένας από τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κατασκευές είναι η διείσδυση υγρασίας. Αποτελεί πηγή των περισσοτέρων μικρών και μεγάλων βλαβών.

Οι μικρές βλάβες παρουσιάζονται με την μορφή κηλίδων ή εξανθημάτων και εμφανίζονται στην εξωτερική επιφάνεια μιας κατασκευής. Μπορούν να αποκατασταθούν εύκολα και με σχετικά μικρή δαπάνη.

Οι μεγάλες βλάβες συμβαίνουν όταν η διάβρωση που έχει υποστεί η κατασκευή, έχει προκαλέσει σημαντική φθορά. Μεγάλες βλάβες θεωρούνται οι βαθιές ρωγμές, η οξείδωση του οπλισμού στο σκυρόδεμα, το πετσικάρισμα των ξύλινων κατασκευών.

Η μόνωση ταρατσών με ασφαλτόπανα, συνδυάζει την οικονομία με την επάρκεια και την αξιοπιστία. Είναι η πιο δημοφιλής επιλογή αφού εφαρμόζονται ευρέως και σε λογικές τιμές. Η στεγανοποίηση που παρέχουν είναι αξιόπιστη και διατηρεί τη λειτουργικότητά της για πολλά χρόνια. Είναι δυνατή η τοποθέτηση πλακών για την πλήρη βατότητα.

Η στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα προσφέρει 100% προστασία από τα όμβρια ύδατα. Ακολουθούν τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας και έχουν τέλεια πρόσφυση σε όλα ανεξαιρέτως τα δομικά υλικά. Μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια όλες τις εποχές του χρόνου.

Στεγανοποίηση ειδικών σχολείων Ραφήνας

Εξαεριστική επίστρωση και ασφαλτόπανο Εshadien 6kg/m2

Στεγανοποίηση με διπλό ασφαλτόπανο και προστατευτική φάσα αλουμινίου

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο επικάλυψης αλουμινίου στο Επαλ Δραπετσώνας

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο σε πολυκατοικία στην Πατησίων

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο και ανακαίνιση της ταράτσας

Στεγανοποίηση του εργοστασίου Υφαντής