Γρήγορη απόσβεση, εφ' όρου ζωής εξοικονόμηση

Έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η εταιρεία μας έχει πλέον κατακτήσει την ικανότητα να διεκπεραιώνει τις εργασίες κάθε τύπου έργων, με σωστό προγραμματισμό, ποιοτικά, οικονομικά και με την μικρότερη οικιακή αναστάτωση. Διπλά σας πριν την αρχή και μετά το τέλος των εργασιών.

Αναλαμβάνουμε την χρηματοδότηση της επιδότησης, αλλά και την διεκπεραίωση όλων των εργασιών από δικά μας πιστοποιημένα συνεργεία ή δικά σας που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι πρόθυμα να ακολουθήσουν την μεθοδολογία μας. Αλλά και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ένταξη και ολοκλήρωση του έργου . Πιο συγκεκριμένα:

  • Την διεξαγωγή της 1ης ΠΕΑ, πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
  • Την διενέργεια προμετρήσεων- επιμετρήσεων των χώρων σας.
  • Την εκπόνησή αποκλειστικής μελέτης για τις ανάγκες του κάθε έργου
  • Την επίβλεψη και κατασκευή των έργων με δικά μας συνεργεία αλλά και το συντονισμό των εργασιών με τους υπόλοιπους προμηθευτές- εργολάβους.
  • Την διεξαγωγή της 2ης ΠΕΑ, δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση
  • Την παράδοση του έργου

για περισσότερες  πληροφορίες:

Τα βασικά του προγράμματος
ΦΕΚ PDF
ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ PDF
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ PDF
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ PDF
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ PDF
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ PDF
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ PDF
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PDF