Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον 2020

Τα ουσιώδη  του προγράμματος και οι διαφορές του από το προηγούμενο

τι είναι: πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ελλάδα και το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν 40.000 νοικοκυριά. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των ήδη βεβαρημένων, λόγω παλαιότητας, κτιρίων της χώρας και στην επιβεβλημένη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη ενός καθαρότερου περιβάλλοντος σε αστικούς και ημιαστικούς χώρους. Παράλληλα από τον πρώτο λογαριασμό θα διαπιστώσετε μεγάλη μείωσης στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και κλιματισμού. ψύξης θέρμανσης.

τι δίνει: ο προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης δεν πρέπει υπερβαίνει τα 250€/τ.μ. ενώ η επιδότηση, ανάλογα την περίπτωση, φτάνει και το 70% της συνολικής δαπάνης.Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο ποσό που μπορείτε να πάρετε ανά ιδιοκτησία είναι 25.000€ με Φ.Π.Α.

Επί πλέον το πρόγραμμα καλύπτει τις αμοιβέςτου μηχανικού για την έκδοση Α και Β ΠΕΑ και του μελετητή συμβούλου έργου.

Ποια είδη κατοικιών δικαιούνται επιδότησης: δικαίωμα συμμετοχής και ένταξης στο νέο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται  ανάλογα, με εισοδηματικά κριτήρια και τις λοιπές προϋποθέσεις. Μπορούν να ενταχθούν όλες οι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα.

Ένα κτίριο για να θεωρηθεί επιλέξιμο και να ενταχθεί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να: 

 1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 2. Υφίσταται νόμιμα και έχουν τακτοποιηθεί τυχόν αυθαίρετες κατασκευές.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 4. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 5. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απευθυνόμενος σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος εκδίδει και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου, βάσει του οποίου εντάσσεται στο πρόγραμμα.
 6. Τις διαδικασίες μπορεί να αναλάβει και ο σύμβουλος έργου, που χρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα.

Ποιες εργασίες καλύπτει;

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος (δώμα/στέγη/πιλοτή )
 2. Αλλαγή κουφωμάτων.
 3. Αναβάθμιση η αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης /ψύξης.
 4. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού με ηλιακούς ή λέβητα
 5. Συστήματα σκίασης .

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές από το προηγούμενο πρόγραμμα του 2019;

 1. Οι βασικές διαφορές μεταξύ του νέου και του παλαιού προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι:             ο προϋπολογισμός ανά κατοικία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000€ αντί των 15.000€.
 2. Έχει περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης.
 3. Παρέχει την δυνατότητα πρόσληψης ενεργειακού συμβούλου.
 4. Η επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια κεφάλαια/Δάνειο)
 5. Καταργείται το άνω όριο στην έβδομη εισοδηματική κατηγορία.

Ιδιοκτήτες που έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα,   μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο διάρκειας έως 6 χρόνια , η να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια με πλεονέκτημα την άμεση υπαγωγή τους στο πρόγραμμα .

Για να μπείτε στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις τροποποιήσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου.

Σημείωση: Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ενώ για τις εργασίες θερμομόνωσης απαιτείται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας .

Στο νέο πρόγραμμα   η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για την ένταξη ή μη και όλες οι διαδικασίες έως την τελική εκταμίευση  θα γίνεται ηλεκτρονικά.