Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Επιδότηση από 55% μέχρι 85% του κόστους των επενδύσεων και μέχρι 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ προβλέπει το νέο πρόγραμμα

τι είναι:

πρόκειται για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, διάδοχο των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με ενισχυμένο προϋπολογισμό στα 850 εκατ.€, αυξημένα ποσοστά επιδοτήσεων και διευρυμένη γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων. Πάντα με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους ως προς την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείτε η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, πριν και μετά τις τροποποιήσεις, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ενώ για τις εργασίες θερμομόνωσης χρειάζεται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας.

τι δίνει:

ο προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης δεν πρέπει υπερβαίνει τα 50.000€ με Φ.Π.Α ανά κατοικία. Η επιδότηση, ανάλογα την περίπτωση, ξεκινά από το 55% και φτάνει μέχρι το 85% της συνολικής δαπάνης. Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο ποσό που μπορείτε να πάρετε ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου είναι 100.000 με ΦΠΑ€.

Επί πλέον το πρόγραμμα καλύπτει τις αμοιβέςτου μηχανικού για την έκδοση Α και Β ΠΕΑ και του μελετητή συμβούλου έργου.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ PDF

Ποια είδη κατοικιών δικαιούνται επιδότησης: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Η επιχορήγηση του Προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2019.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα που πληρούν 4 προϋποθέσεις:

 • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
 • Υφίστανται νόμιμα.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ PDF
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ PDF
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ PDF

Ποιες εργασίες καλύπτει;

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
 4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
 5. Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας με συστήματα ηλεκτροπαραγωγής όπως φωτοβολταϊκά, συστήματα net metering και αποθήκευσης ενέργειας.
 6. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 7. Παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων (smart home) για: φωτισμό, διαχείριση συστήματος θέρμανσης ψύξης και απομακρυσμένο έλεγχο με αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ.
 8. Κοινόχρηστες παρεμβάσεις για πολυκατοικίες (εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες, αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης  ενέργειας είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις € 80.000.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ PDF
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ PDF

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές από το Εξοικονομώ κατ΄ οίκον

Στις καινοτομίες του προγράμματος περιλαμβάνονται οι νέες επιλέξιμες παρεμβάσεις για ενεργειακή αυτονομία, συστήματα smart home, ενώ για πρώτη φορά επιδοτούνται παρεμβάσεις και σε ανελκυστήρες πολυκατοικιών. Αναλυτικότερα οι διαφορές είναι:

 1. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει περισσότερες αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 100000€ με ΦΠΑ
 2. ο προϋπολογισμός ανά κατοικία ανήλθε τις 50.000€
 3. Έχει περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης..
 4. Παρέχει την δυνατότητα πρόσληψης ενεργειακού συμβούλου και άτοκης δανειοδότησης.
 5. Η επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια κεφάλαια ή άτοκο δάνειο). Ιδιοκτήτες που έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα,   μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο διάρκειας έως 6 χρόνια , η να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια με πλεονέκτημα την άμεση υπαγωγή τους στο πρόγραμμα .
 6. Περιλαμβάνει περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες.
 7. Στο νέο πρόγραμμα   η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για την ένταξη ή μη και όλες οι διαδικασίες έως την τελική εκταμίευση  θα γίνεται ηλεκτρονικά.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PDF