Βασικός άξονας της εμπορικής μας πολιτικής είναι η καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση και επιμόρφωση, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων που διοργανώνονται από έγκυρους οργανισμούς. Είμαστε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εταιρειών Μόνωσης Διαθέτουμε πιστοποιήσεις από TUV HELLAS σε ειδικά θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων.

Ενημερωνόμαστε συνεχώς και εφαρμόζουμε στην πράξη πρωτόκολλα για θέματα όπως: οικολογική απόρριψη των αποβλήτων υλικών (μπάζα), ασφάλεια και πυροπροστασία. Γενικά επιδιώκουμε την χρήση οικολογικών υλικών που επιλέγουμε προσεκτικά και προτείνουμε υπεύθυνα.

Βεβαίωση Σεμιναρίου
Βεβαίωση Σεμιναρίου
Tytan Prof
Βεβαίωση Σεμιναρίου
Βεβαίωση Σεμιναρίου
Βεβαίωση Σεμιναρίου