Η πιό αξιόπιστη λύση για να θωρακίσεις το σπίτι σου

Μία μόνιμη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων είναι η εξωτερική θερμομόνωση. 

Πρέπει να τονίσουμε πως ένα κτίριο καταναλώνει 20-30% της συνολικής δαπάνης ενέργειας για το φωτισμό ή τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών (για συντήρηση, μαγείρεμα τροφίμων, πλύσιμο ρούχων, οικιακές συσκευές κλπ). Το υπόλοιπο 70-80% χρησιμοποιείται για τη ψύξη και θέρμανση του κτιρίου. Κατά συνέπεια , μία έξυπνη  λύση με πολύ μεγάλα οφέλη εξοικονόμησης  είναι η εξωτερική θερμομόνωση.

Πλεονεκτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης:

 • Μονώνει, θωρακίζει & προσθέτει αξία στο σπίτι σου.
 • Εξοικονομεί  χρήματα για μια ζωή και κάνεις γρήγορα απόσβεση , αφού  αν υπολογίσεις  πως  με κόστος περίπου 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έχεις μέσο χρόνο απόσβεσης (από εξοικονόμηση ενέργειας και μόνο),  τα 5-6 έτη.
 • Δημιουργεί πολύ μεγάλη  θερμική άνεση.
 • Προστατεύει  τις επιφάνειες των τοίχων του σπιτιού σου από υγρασίες  και μούχλα.
 • Έχει υψηλή ποιότητα κατασκευής  χωρίς φθορές από την υγρασία , δεν κάνει ρωγμές καθώς  χρησιμοποιούνται ειδικά  τεμάχια για την προστασία των γωνιών, τους νεροσταλάκτες, σκοτίες  κλπ.
 • Αυξάνει  την  θερμοχωρητικότητα στις επιφάνειες  των τοίχων.
 • Δεν μειώνεις  το εμβαδόν  που υπολογίζεται από μηχανικό και πολεοδομία.
 • Διπλασιάζει  το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για συντήρηση των εξωτερικών τοίχων.
 • Προστατεύει το μπετόν και τον οπλισμό του.
 • Αναβαθμίζει   το σπίτι σου ως προς την ενεργειακή του σήμανση (ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων).

Στάδια εργασιών:

 • Καθαρισμός  της επιφάνειας τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού, ώστε να απομακρυνθούν σκόνες και  σαθρά  υλικά.
 • Στην περίπτωση εξωτερικών τοίχων προτείνεται σε μικρή επιφάνεια στην περιοχή της βάσης του τοίχου και σε ύψος 0.50μ επίστρωση επαλειφόμενου  στεγανωτικού υλικού, καθώς η περιοχή αυτή καταπονείται  από το βρόχινο νερό. Επίσης σε ύψος 2 μέτρων προτείνεται  πολύ υψηλής  πυκνότητας  θερμομονωτικού (πχ Eps 120).
 • Για την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού,  απαιτείται  χρήση ινοπλισμένου  κονιάματος  επικόλλησης και διορθώνονται οι  ανισοσταθμίες  με αλφάδι.
 • Κατά την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών δεν πρέπει να δημιουργούνται κενά μεταξύ τους και στην περίπτωση δημιουργίας, πρέπει η πλήρωσή τους να γίνεται με θερμομονωτικό υλικό.  Επιπλέον, η επικόλληση γίνεται από κάτω προς τα επάνω, με τις πλάκες τοποθετημένες σε επαφή και έχοντας μετατοπισμένους αρμούς επιτυγχάνοντας καλύτερη στατική λειτουργία.
 • Στην περίπτωση συστημάτων εξωτερική θερμομόνωσης στην περιοχή των ανοιγμάτων, στις εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες παρατηρείται συνήθως οδοντωτή τοποθέτηση των πλακών. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί προεξοχή ακμών, προτείνεται η κοπή και λείανση της περιοχής μετά από  2  με  3  ημέρες,  χρονικό  διάστημα  απαραίτητο  για  την  στερεοποίηση  του κονιάματος επικόλλησης. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται οι αρμοί των θερμομονωτικών υλικών να αποτελούν συνέχεια των λαμπάδων και των ανωκάσι/κατωκάσι των ανοιγμάτων.
 • Ακολουθεί στήριξη των θερμομονωτικών πλακών με βύσματα. Η επιλογή των βυσμάτων που θα χρησιμοποιηθούν γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ETAG014 και η τοποθέτησή τους ακολουθεί τους τύπους «Τ» ή «W» ώστε να εξασφαλιστεί η στερέωση της κατασκευαστικής λύσης. Το πλήθος των βυσμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, εξαρτάται από την αντίσταση εξόλκευσης του βύσματος από το υπόστρωμα, τον τύπο και  την ποιότητα του θερμομονωτικού υλικού, το ύψος, την κατάσταση, τη θέση και τη μορφή του κτιρίου.
 • Για την τοποθέτηση των βυσμάτων, αρχικά πραγματοποιείται διάτρηση του θερμομονωτικού υλικού σε σημεία όπου πίσω από το θερμομονωτικό υλικό υπάρχει κονίαμα επικόλλησης ακολουθώντας τον τύπο τοποθέτησης που αποφασίστηκε. Τα στοιχεία αναφορικά με το βάθος και τη διάμετρο αγκύρωσης  προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή των υλικών ενώ το βάθος αγκύρωσης  για το σκυρόδεμα δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 2,5cm και 4cm στην περίπτωση οπτοπλινθοδομής. Ακολουθεί φρεζάρισμα λίγων χιλιοστών στην περιοχή διάτρησης με ειδικό εξοπλισμό ώστε να τοποθετηθεί η κεφαλή του βύσματος χωρίς να προκαλεί ανισοσταθμίες στην τελική επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού και τοποθετούμε ειδικά θερμομονωτικά στρογγυλά τεμάχια. Έπειτα, εισάγεται το καρφί ή η βίδα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία στερέωσης. Κατά  την διάτρηση των πλακών πρέπει απαραιτήτως να τηρείται ελάχιστη απόσταση 10cm μεταξύ των βυσμάτων και των άκρων του κτιρίου. Τέλος, απαγορεύεται η διάτρηση των θερμομονωτικών πλακών στην περιοχή στεγανοποίησης.
 • Στις γωνίες των ανοιγμάτων τοποθετείται στην περιοχή των γωνιών πρόσθετος  οπλισμός για την αποφυγή  ρηγματώσεων,  ενώ για τις περιοχές των ακμών, των εξωτερικών και  εσωτερικών γωνιών τοποθετούνται  γωνιόκρανα  προστασίας.
 • Έπειτα και για το χρονικό διάστημα που είναι ακόμη σε νωπή φάση η βασική στρώση, διαστρώνεται στρώμα υαλοπλέγματος με μεταλλική σπάτουλα. Τελικό στάδιο αποτελεί η διάστρωση ασταριού και τελικού επιχρίσματος στην επιφάνεια.
 • Στην περίπτωση  οροφής  πυλωτής,  η  διαδικασία  τοποθέτησης  είναι  περίπου αντίστοιχη με αυτή  των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κατακόρυφων δομικών στοιχείων.

Θερμοπρόσοψη με σύστημα Tytan

Στάδια θερμοπρόσοψης οικίας με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’οίκον

Θερμοπρόσοψη και ταρατσόκηπος σε πολυκατοικία στα Μέγαρα