Στεγανοποιήστε με Decodomiki και ξεχάστε τα προβλήματα!

Για την σωστή λειτουργία της πισίνας η της δεξαμενής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή και μακροχρόνια στεγανοποίηση της. Δεδομένου ότι το χλώριο έχει αρνητική επίδραση στα μονωτικά υλικά , χρειάζονται υψηλής ποιότητας υλικά που να έχουν μακροχρόνια αντοχή και υψηλή ποιότητα και παράλληλα να εφαρμόζονται σωστά , σύμφωνα με το εκάστοτε σύστημα. Η τυχόν αστοχία της στεγανοποίησης μπορεί να αποφέρει προβλήματα και υψηλό κόστος αποκατάστασης. Επιπρόσθετα εκτός από την ζημιά στην πισίνα η στην δεξαμενή( διάβρωση μπετού και οπλισμού) επηρεάζονται και οι παρακείμενοι χώροι με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.

 

Εμείς στην Decodomiki προτείνουμε τις εξής τεχνικές λύσεις στεγανοποίησης:

1η Τεχνική λύση

Στεγανοποίηση με ελαστικά επαλειφόμενα τσιμεντοειδή όταν υπάρχουν αρμοί διαστολής και άρα υψηλές συστολές-διαστολές και δεν υπάρχουν αρνητικές πιέσεις.

Με τσιμεντοειδή κονιάματα με κρυσταλλοποιηση, υψηλής διείσδυσης όταν υπάρχουν αρνητικές πιέσεις και δεν έχουμε αρμούς διαστολής-συστολής.

2η Τεχνική λύση

Στεγανοποίηση με εποξειδικές βαφές οι οποίες έχουν χαμηλό κόστος αλλά μεγαλύτερες ανάγκες συντήρησης.

Εξειδικευμένες μονώσεις 7

Στεγανοποίηση κεκλιμένης στέγης με πάνελ

Εξειδικευμένες μονώσεις 6

Στεγανοποίηση φρεατίου ασανσέρ από υδροφόρο ορίζοντα

Στεγανοποίηση πισίνας σε δώμα οικίας στην Βούλα

Εξειδικευμένες μονώσεις 8

Αδιαβροχοποίηση πέτρας σε οικία στην Ραφήνα

Εξειδικευμένες μονώσεις 9

Στεγανοποίηση υπογείου

Εξειδικευμένες μονώσεις 10

Στεγανοποίηση ψυκτικού θαλάμου σε κατάστημα Lidl