Εποξειδικά Δάπεδα

Τα εποξειδικά υλικά μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους καθώς και σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα, mall, σχολεία αλλά και σε σύγχρονες κατοικίες.

Οι εποξειδικές επιστρώσεις είναι συστήματα δύο ή τριών συστατικών που εφαρμόζονται πάνω σε καλά προετοιμασμένο υπόστρωμα. Το σύστημα των τριών συστατικών αποτελεί το εποξειδικό δάπεδο. Το σύστημα των δύο συστατικών αποτελεί την εποξειδική βαφή.