Με γραπτή αληθινή εγγύηση εως 15 χρόνια

Είναι αντικειμενικά παραδεκτό ότι ένας από τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κατασκευές είναι η διείσδυση υγρασίας. Αποτελεί πηγή των περισσοτέρων μικρών και μεγάλων βλαβών.

Οι μικρές βλάβες παρουσιάζονται με την μορφή κηλίδων ή εξανθημάτων και εμφανίζονται στην εξωτερική επιφάνεια μιας κατασκευής. Μπορούν να αποκατασταθούν εύκολα και με σχετικά μικρή δαπάνη.

Οι μεγάλες βλάβες συμβαίνουν όταν η διάβρωση που έχει υποστεί η κατασκευή, έχει προκαλέσει σημαντική φθορά. Μεγάλες βλάβες θεωρούνται οι βαθιές ρωγμές, η οξείδωση του οπλισμού στο σκυρόδεμα, το πετσικάρισμα των ξύλινων κατασκευών.

Η εταιρία μας με μακροχρόνια εμπειρία στις μονώσεις θα σας προτείνει την κατάλληλη στεγανοποίηση για την ταράτσα σας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς.

Ασφαλτόπανο

Είναι αντικειμενικά παραδεκτό ότι ένας από τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κατασκευές είναι η διείσδυση υγρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενο

Είναι το τεχνολογικά εξελιγμένο άριστης ποιότητας, υγρό σύστημα στεγανοποίησης, που εφαρμόζεται εύκολα..

Διαβάστε περισσότερα

EPDM

Είναι μακράν καλύτερο γερμανικό υλικό για Στεγανοποιήσεις ταρατσών με EPDM, με 50 χρόνια γραπτή εγγύηση.

Διαβάστε περισσότερα